top of page
Näyttökuva 2023-1-31 kello 20.49.34.png

Oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Olen valmis ottamaan vastaan seuraavan haasteen ja edustamaan meitä Suomen eduskunnassa. Liity mukaan tukemaan matkaani ehdokkaana, joka työskentelee väsymättä paremman yhteiskunnan puolesta. Ole osa muutosta, jota kipeästi tarvitsemme.

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo kaiken ytimessä

Päädyin politiikkaan, koska en ole koskaan suostunut vain seuraamaan epäoikeudenmukaisuutta sivusta. Haluan ajaa muutoksia, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja edistävät tasa-arvoa. Minun tulevaisuudessani ei vaadita puolison kuulemista jotta sinä voisit saada sterilisoinnin, kuukautissuojista maksetaan vain 10% vero nykyisen 24% sijaan, hoiva-alalle on tehty vallankumous palkkausta ja työoloja parantamalla ja naisvaltaisten alojen henkilöstöpula on muisto vain. Lisäämme myös käytäntöjä, jotka kannustavat isiä jäämään kotiin lasten kanssa, ja siirrymme perustuloon, jotta voimme torjua köyhyyttä ja eriarvoistumista yhteiskunnassamme. Teemme inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, joka kohtelee ihmisiä ihmisinä ja kunnioittaa heidän oikeuksiaan. Mielenterveyden huomioiminen on tulevaisuudessa osa arkista elämäämme ja apua ei tarvitse enää odottaa kuukausia silloin kun sitä tarvitsee.

Koulutuksella eriarvoisuutta vastaan, mahdollisuuksien puolesta

Koulutuksen tulee olla saavutettavaa kaikille. Siksi minä tulen ajamaan Suomea, jossa koulutus on maksutonta aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Ensikertalaiskiintiöistä luovutaan ja korkeakouluihin valitaan aineistopohjaisiin valintakokeisiin perustuen. Nuoret saavat elää nuoruuttaan ja etsiä itseään, eikä heitä rangaista vääristä valinnoistaan. Opinto-ohjausta parannetaan, jotta eri sukupuolten edustajat hakeutuvat monipuolisemmin eri koulutusaloille. Panostamme opiskelijoiden hyvinvointiin jolloin korkeakouluista voi aidosti valmistua osaajia, joilla on voimavaroja ratkoa globaaleja ongelmia ja yhteiskuntamme kohtaamia haasteita.

Maailma, jossa luonto, eläimet ja ilmasto voivat hyvin

Minä haluan elää maailmassa, jossa luonto on puhdasta, arvokasta ympäristöä ei ole tuhottu ja eläimet voivat hyvin. Siksi minä tulen tekemään töitä sen puolesta, että turkistarhaus kielletään ja tuotantoeläinten hyvinvointia parannetaan. Minun maailmassani me elämme luonnon kantokyvyn rajojen mukaan emmekä hakkaa enempää metsää kuin on tarpeen. Ympäristölle haitallisia hankkeita ei sallita, ja mikä tärkeintä, varmistamme että teemme kaiken voitavamme ilmastokriisin pysäyttämisen ja luonnon monimuotoisuuden palauttamisen eteen. 

bottom of page