top of page
Search

Koulutusta vain täydellisille rikkaille?

Miksi koulutus on niin lähellä sydäntäni ja teen töitä sen puolesta vuodesta toiseen?


Koska uskon, että meillä harvempi asia tässä maassa olisi tärkeämpää kuin koulutus. Meillä kaikilla tulee olla mahdollisuus kouluttautua, eikä meiltä tule sulkea ovia vain siksi että satumme tulemaan köyhästä perheestä tai olemme tehneet virheitä nuorina.


Siksi listasin selkeästi, miten minä lähtisin kehittämään ja muuttamaan koulutusjärjestelmäämme kansanedustajana. Lukekaa siis ja lukekaa tarkkaan, kun kerron miksi hemmetissä maksuton ja saavutettava koulutus on niin tärkeää että jaksan jauhaa siitä päivästä toiseen.


Ensinnäkin, koulutus on perusoikeus, eikä kenenkään taustan tai aikaisemman koulumenestyksen pitäisi määritellä sitä kenellä on tai ei ole oikeutta kouluttautua.


Toiseksi, koulutus on ratkaiseva tekijä sosiaalisessa ja taloudellisessa liikkuvuudessa. Se antaa yksilöille mahdollisuuden nousta köyhyydestä, rakentaa parempi elämä itselleen ja perheelleen, sekä laajemmin olla osa yhteiskuntaa.


Kolmanneksi, koulutuksen puute johtaa usein eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen. Maksuton ja saavutettava koulutus on tärkeä investointi tulevaisuuteemme. Antamalla kaikille mahdollisuuden oppia ja kehittyä, voimme edistää innovaatioita sekä luovuutta ja kriittistä ajattelua, jotka ovat olennaisia ​​nykyisten ja tulevien ongelmien ratkaisemisessa.


Joten niille, jotka haluavat tehdä kaikkensa että vain rikkailla on varaa koulutukseen, sanon tämän: koulutus ei ole etuoikeus vain niille harvoille joilla on siihen rahaa, vaan oikeus, joka kuuluu kaikille. Tehdään yhdessä töitä varmistaaksemme, että kaikilla on mahdollisuus saada ansaitsemansa koulutus, taustasta tai aikaisemmasta koulumenestyksestään riippumatta. Vain siten voimme rakentaa aidosti oikeudenmukaisen yhteiskunnan. Miten se siis tehdään?


MAKSUTON KOULUTUS


Koulutuksen tulee olla maksutonta kaikille, aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselta asteelta korkeakoulutukseen. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, eikä sen pitäisi olla riippuvainen vanhemman kukkarosta. Myöskään korkeakouluihin väläyteltyjä lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille ei tule edes harkita, vaan päinvastoin meidän tulisi poistaa myös kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut.


LUOVUTAAN ENSIKERTALAISKIINTIÖISTÄ


Jokaisella tulee olla oikeus kouluttautua läpi elämän, eikä tällä kiintiöillä ole aiheutettu muuta kuin ahdistusta nuorille jotka miettivät uskaltavatko he ottaa opiskelupaikan vastaan siinä pelossa että ala ei myöhemmin tunnukaan enää omalta.


SIIRRYTÄÄN AINEISTOPOHJAISIIN VALINTAKOKEISIIN


Todistusvalinnan käyttöönoton myötä yhä useampi nuori kokee paineita tietää jo 15-vuotiaana mikä hänestä tulee isona. Ei ole oikein, että lukiota kohdellaan yliopiston pääsykokeena, kun sen kuuluisi olla yleissivistävä koulutus. Samalla me tulemme myös sulkeneeksi puolet nuorista hakuväylän ulkopuolelle, sillä ammattikoulun todistuksella ei voi hakea todistusvalinnalla ollenkaan. Onko ihmekään, että yliopisto-opiskelijoista vain 5% on ammattikoulutaustaisia? Siksi meidän tulee luopua todistusvalinnasta ja siirtyä aineistopohjaisiin valintakokeisiin, joilla varmistamme että nuoret eivät joudu monen kuukauden valintakoekirjapänttäykseen.


TUKIPALVELUT KUNTOON


Meillä ei ole hyviä oppimistuloksia niin kauan kun meillä ei ole hyvinvoivia opiskelijoita. Nuorten mielenterveyskriisi on jätetty huomiotta liian pitkään ja näin ei voi jatkua. Meillä kaikilla on oikeus apuun ja tukeen silloin kun sitä tarvimme. Siksi meidän tulee varmistaa, että opintopsykologeista tehdään lakisääteisiä, niin psykoterapeuttikoulutus kuin psykoterapia muutetaan maksuttomaksi ja toteutamme terapiatakuun.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Monesti vaalikentillä saa kuulla, että vihreät esittävät utopistisia toiveita mutta eivät puhu taloudesta tai kerro mistä rahat palveluihin revittäisiin. Väitehän ei pidä paikkaansa; me puhumme taloud

bottom of page