top of page
Search

Päävastuu kodin- ja lastenhoidosta, saako olla vielä ketsuppia?

Ei ole sattumaa, että Suomessa naisten euro on edelleen 84 senttiä, naisvaltaisten alojen palkat ovat paljon alhaisempia ja vain 11% miehistä pitää vanhempainvapaata.


Me olemme pitkään rakentaneet yhteiskuntaa, jonka pyöriminen on perustunut täysin sille oletusarvolle että miesten käydessä töissä kotona on joku joka hoitaa veloituksetta kaikki kodin sisäiset työt. Sitten kun naiset vihdoin päästettiin töihin, pidettiin sitä enemmänkin harrastuksena, josta ei tarvitse maksaa täyttä palkkaa.


Tiesitkö, että vuonna 1945 Suomen hallitus laati palkkapäätöksen, jonka mukaan nainen sai tienata enintään 70% miehen palkasta?Naisen työ oli laillisesti vähemmän arvokasta kuin miehen. Palkkasääntely purettiin vasta 1962, kun Suomi ratifioi kansainvälisen työjärjestön ILO:n samapalkkaisuussopimuksen.


Samalla sukupuolittuneet käytännöt vain siirrettiin piiloon työehtosopimuksiin. Naisille ja miehille oli kyllä sama palkkataulukko, mutta naisten työt asetettiin taulukon alaosaan.

Toisin sanoen naisvaltaiset alat, kuten sairaanhoito ja lastenhoito, muuttuivat matalapalkkaisiksi aloiksi. Naisvaltaisten alojen palkat ovat jääneet pysyvästi alemmiksi, kun työmarkkinaneuvotteluissa on tähän asti nostettu kaikkien alojen palkkoja melkein samaa tahtia.


KIRJATAAN PALKKA-AVOIMUUS LAKIIN


Niin kauan kun työnantajat saavat pitää palkkatiedot salassa, meillä ei ole keinoa tarkistaa toteutuuko palkkatasa-arvo työpaikalla. Jokaisen palkan tulisi olla avoimesti nähtävissä ja työpaikalta pitäisi löytyä selkeä taulukko sille, millä perusteella mitäkin palkkaa maksetaan. Näin nähtäisiin heti, mikäli jonkun palkka ei vastaa vaatimuksia, ja se pystyttäisiin korjaamaan.


NOSTETAAN NAISVALTAISET ALAT PALKKAKUOPASTA


Jos korotamme naisvaltaisten alojen palkkoja samaa tahtia kuin muitakin, ei palkkatasa-arvoa tulla saavuttamaan. Siksi on oikein, että aikoinaan väärin perustein matalapalkka-aloiksi määritellyt alat saisivat korkeammat palkankorotukset, jotta ero saataisiin kirittyä umpeen. Varsinkin kasvatus-, hoito-, ja sosiaalialan ammattilaisten pulasta on puhuttu pitkään; maksakaa asiantuntijoille heidän ansaitsemansa palkka.


LISÄTÄÄN TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOPIVUUTTA


Ei ole oikein, että edelleen vuonna 2023 naiset kantavat päävastuun perheen ja kodin pyörittämisestä. Perhevapaiden uudistaminen oli askel oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä riitä. Me tarvitsemme joustavamman työelämän ja käytäntöjä jotka kannustavat myös miehiä jäämään kotiin.


VÄHENNETÄÄN ALOJEN SUKUPUOLITTUNEISUUTTA


Suomessa ammatit ovat Euroopan eniten sukupuolittuneimpia. Meillä edelleen tyttöjä ohjataan herkemmin hoitajiksi ja poikia mekaanikoiksi. Siksi me tarvitsemme parempaa opinto-ohjausta, jotta eri sukupuolet hakeutuvat monipuolisemmin eri koulutusaloille. Meidän tulee kannustaa lapsia jo neuvolasta, päiväkodista ja koulusta asti tutustumaan ennakkoluulottomasti erilaisiin ammatteihin. Myös opettajien rooli on todella tärkeä; tarvitsemme täydennyskoulutusta jotta jokainen opettaja on tietoinen omista sisäistetyistä tottumuksistaan jotka saattavat vaikuttaa ohjaukseen.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Miksi koulutus on niin lähellä sydäntäni ja teen töitä sen puolesta vuodesta toiseen? Koska uskon, että meillä harvempi asia tässä maassa olisi tärkeämpää kuin koulutus. Meillä kaikilla tulee olla mah

Monesti vaalikentillä saa kuulla, että vihreät esittävät utopistisia toiveita mutta eivät puhu taloudesta tai kerro mistä rahat palveluihin revittäisiin. Väitehän ei pidä paikkaansa; me puhumme taloud

bottom of page